Mirja Leinikan koulutuspalvelut

Käytännönläheistä koulutusta tuoreista näkökulmista!

Oletko kiinnostunut Koirakoulu Verkossa esiteltyjen aiheiden käsittelemistä seminaaripäivistä, luennoista tai yksityiskoulutuksista? Tarjoan yhdistyksille, treeniporukoille tai yksittäisille harrastajille sopimuksen mukaan sekä paikan päällä että verkon kautta tapahtuvia positiivisen vahvistamisen koulutustekniikoihin perustuvia koulutuksia. Yksityiskoulutuksia pidän Mäntsälän Ohkolassa ja Tuusulan Kellokoskella sekä etänä eri sovellusten kautta. 

Koulutuksissani opetan ensisijaisesti ihmisiä positiivisella otteella ja panostan ohjaajien oppimiseen. Koulutuksiini voivat tulla kaikentasoiset harrastajat jotka haluavat oppia kouluttamisesta lisää, tarvitsevat tukea koiran kanssa ilmenneisiin haasteisiin tai haluavat apua lajiharrastuksiin. 

Luennoillani kuulet esityksiä, jotka ovat rakenteeltaan selkeitä, ja jotka esitän konkreettisin esimerkein selkokielellä. Seminaaripäivissä alustan päivän aihetta luennolla, jota jatketaan koirakkokohtaisilla harjoituksilla. Yksityiskoulutuksissa voimme työstää ohjaajan valitsemaa aihetta vireenhallinnasta ja ongelmakäyttäytymisistä lajiharjoituksiin. 

Voit lukea lisää minusta, koulutustaustastani ja koiristani täältä.

Opetukseni perustuu erityisesti IAABC organisaatiossa (International association of animal behavior consultants) saamaani jatkokoulutukseen eläinten kouluttamisen alueella. Pyrin hyödyntämään koulutuksissani viimeisimpiä tekniikoita ja tietoa joka alalta on saatavissa. Olen pohjakoulutukseltani FM, filosofian maisteri. 

Tiedustele seminaaripäiviä ja yksityiskoulutuksia osoitteesta koirakouluverkossa @ gmail.com tai ota yhteyttä tämän sivun kautta.

Minulla on tällä hetkellä 3 koiraa joihin voit tutustua niiden omilta sivuilta: 


Seminaari- ja luentopaketit

Huom. toistaiseksi pidän ainoastaan yksityiskoulutuksia sekä livenä että verkossa.

Sosiaalinen palkka - mystiikasta käytäntöön

Miten opettaa koira motivoitumaan palkkiosta tai asiasta, joka voi olla eläimelle täysin merkityksetön? Sosiaalinen palkkio ei ole asia, joka koiralle täytyy saada niin sanotusti läpi tai joka koiran tulisi tietyn ajan kuluttua vain hyväksyä. Sosiaalinen palkkio on asia, joka koiralle tulee systemaattisesti opettaa jotta se toimisi halutusti esimerkiksi kilpailutilanteissa. Tässä seminaarissa käydään läpi sosiaalisen palkan opettamisen askeleet, sekä se, miten koira saadaan aidosti motivoitumaan palkkiosta jota se ei koe palkaksi lainkaan. Opetus perustuu Karen Pryor Akatemian johtajan Ken Ramirezin luomaan Smart Reinforcement (TM) tekniikkaan, jota olen opiskellut vuosien 2017-2018 ajan.

Vireenhallinta ja motivointi

Ylivireisestä ja matalavireisestä optimaaliseen mielentilaan. Vireenhallinnan seminaarissa käydään läpi koiran motivaation rakentamista, erilaisia palkitsemistapoja sekä vireenhallinnan ja motivoinnin tekniikoita. Pääpaino seminaarissa on Premackin periaatteen laajamittaisessa hyödyntämisessä. Periaate tuodaan seminaarissa konkreettisesti käytäntöön erilaisten harjoitusten ja tekniikoiden avulla. Vireenhallinnan seminaaripaketissa hyödynnetään mm. Leslie McDevittin Control Unleashed tekniikoita, joita olen opiskellut syvällisesti hänen mentorointiohjelmassaan 2017.

Onnistunut kilpailusuoritus - kisamaisen harjoittelun aakkoset

Miten luodaan onnistunut kilpailusuoritus? Miten kilpailemista voisi harjoitella? Kisamaisen harjoittelun paketti pureutuu nimensä mukaisesti kaikeen siihen, mitä koiran kanssa kilpaillessa tulee eteen. Miten kilpailuihin valmistaudutaan, miten kisasuoritusta harjoitellaan, entä kuinka ohjaaja ja koira valmistellaan tulevaan suoritukseen? Kisaamisen koulutuksissa pureudutaan myös ohjaajan ajatuksiin kilpailemisesta ja kilpailusuorituksesta: miten ajatuksista saisi omaa kehittymistä tukevaa toimintaa ja konkreettisissa harjoituksissa harjoitellaan kilpailunomaisesti asioita. Pohjana tälle paketille toimii yli 10 vuoden kokemukseni kilpailemisesta ja esiintymisestä, sekä ihmisten valmentamisesta.

  Yksityiskoulutukset

  Yksityiskoulutuksissa olemme työstäneet ohjaajien kanssa vuosien varrella mm. seuraavia asioita:

  • urheilu- ja harrastuskoirien vireenhallintaa ja motivaatiota (ylivire tai matala vire) sekä sosiaalista palkitsemista.
  • lajiharjoituksia ja kilpailusuorituksen rakentamista mm. toko, pk-tottis, rally-toko, agility, hajutyöskentelylajit (jälki, nose-work)
  • koirien ongelmakäyttäytymisiä aggressiivisesta käyttäytymisestä pelkotilojen ratkaisuihin
  • arkitaitoja: käsittely, vieraisiin ihmisiin ja koiriin suhtautuminen

  Yksityiskoulutuksen hinta vuonna on 60€/h (sis ALV) kun koulutus pidetään ulkona joko Mäntsälän Ohkolassa tai Tuusulan Kellokoskella. Yksityiskoulutuksissa sovellettavia taitoja olen opiskellut noin 10 vuoden ajan sekä kotimaisissa että ulkomaisissa koulutuksissa, sekä omia koiriani kouluttamalla.

  Ota yhteyttä!